کربوهیدرات مواد غذایی

 جدول موجود در این صفحه میزان کربوهیدرات غذاهای معمولی را نشان می دهد. شما می توانید از این موارد استفاده کنید تا محتوای کربوهیدرات وعده های غذایی و میان وعده هایی را که می خورید، محاسبه کنید. می توانید مطابق با توصیه هایی که از پزشک خود دریافت کرده اید، از این اطلاعات برای تصمیم گیری مناسب در مورد دوز انسولین استفاده کنید. جداول شامل مقدار کربوهیدرات در یک وعده معمولی (کربوهیدرات در هر قسمت) است. این مورد را با وعده خود مقایسه کنید و سپس مقدار آن را در صورت لزوم ضرب یا تقسیم کنید. جداول همچنین شامل مقدار متوسط کربوهیدرات در 100 گرم (کربوهیدرات در 100 گرم) است. می توانید از این اطلاعات هنگام محاسبه مقدار کربوهیدرات یک ماده غذایی وزن دار به عنوان مثال، برنج پخته شده استفاده کنید. 

 محاسبه انجام این کار به شرح زیر است:

وزن ماده ی غذایی به گرم تقسیم بر 100 ضرب در کربوهیدرات در هر 100 گرم برابر است با میزان کربوهیدرات به گرم

روی بعضی از بسته بندی های مواد غذایی مقدار کربوهیدرات صفر درج شده است زیرا تولید کنندگان موظف هستند اگر مقدار کربوهیدرات کم تر از یک گرم باشد آن را صفر در نظر بگیرند.


{{ food.value | convertToFa }}
{{ CartCount | convertToFa }} سبد خرید
سبد خرید شما خالی است